telefon zawałowy: Augustów 608 677 958 Suwałki 505 535 489
mobile menu
telefon zawałowy: Augustów 608 677 958 Suwałki 505 535 489
Umów się na wizytę
Umów się na wizytę
Nasze
oddziały i pracownie
Wybierz jeden z naszych oddziałów lub pracowni

o Procardia

  • Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe

    Spółka z o.o. należąca do grupy kapitałowej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu.

  • Opieka kardiologiczna
    Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w stanach ostrych, terapii planowej, diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej wczesnej i późnej w systemie stacjonarnym.

Aktualności

POLITYKA JAKOŚCI

11.09.2018

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Celem Podlaskiego Centrum Sercowo-naczyniowego Sp. Z o.o. jest świadczenie usług medycznych na wysokim specjalistycznym poziomie, z zachowaniem wymagań ustawowych i przepisów prawnych, zapewniając pacjentom oraz personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy. Działania ukierunkowane są na potrzeby, oczekiwania a także na zwiększenie zaufania i zadowolenia pacjentów. Polityka jakości jest ściśle powiązana z naszym powołaniem, wartościami, postawą etyczną i z przyjętą misją, która brzmi następująco:

„Dobro chorego naszym celem”

Politykę jakości realizować będziemy poprzez następujące cele strategiczne i jakościowe:  Zapewnienie wysokiego poziomu usług medycznych z uwzględnieniem dostępnych nowoczesnych metod terapeutyczno - diagnostycznych, spełniających oczekiwania naszych Pacjentów.  Reagowanie na ciągle zmieniające się potrzeby pacjentów poprzez rozszerzanie zakresu świadczonych usług.  Dążenie do zapewnienia ciągłości opieki poprzez udzielania świadczeń w ramach Koordynowanych Procesów Leczniczych i Rehabilitacyjnych.  Prowadzenie działalności statutowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Utrzymanie i ciągłe doskonalenie wymagań, norm w celu podnoszenia jakości realizowanych świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu.  Zapewnienie wysokiego poziomu wiedzy i kompetencji personelu, osiąganego w wyniku systematycznego kształcenia , w tym poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,  Modernizację infrastruktury oraz znoszenie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie w bezpieczną dla pacjenta i pracowników aparaturę medyczną.  Zapobieganie wszelkim urazom i wypadkom, zranieniom ostrymi narzędziami, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.  Monitorowanie ryzyka zawodowego i dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w tym narażenia na promieniowanie jonizujące.  Zapewnienie bezpieczeństwa, informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością działania.  Ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem.  Zapewnienie poufności informacji przetwarzanych przez organizację oraz własności intelektualnej, będących aktywami jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prezes Zarządu deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością oraz jego stałe doskonalenie. Wszystkich pracowników czyni odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do ich stanowisk pracy i zobowiązuje do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.
czytaj więcej >

OSTRY DYŻUR WIEŃCOWY

24.07.2017

Oddział Kardiologii w Suwałkach

7 dni w tygodniu, czynny całą dobę

Oddział Kardiologii w Augustowie

w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15.35

czytaj więcej >
Dlaczego
możesz nam zaufać
Posiadamy najwyższe kwalifikacje zawodowe

Posiadamy najwyższe kwalifikacje zawodowe

Dbają o Ciebie specjaliści w dziedzinie kardiologii

Dbają o Ciebie specjaliści w dziedzinie kardiologii

Posiadamy akredytacje klasy B nadaną przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Posiadamy akredytacje klasy B nadaną przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Tu się znajdujemy
Skontaktuj się z nami

Augustów

ul. Szpitalna 60
16-400 Suwałki

RECEPCJA
Tel: – (87) 5659480
Fax – (87) 5650508
e-mail: recepcja@szpitalprocardia.pl

suwałki@pcsm.com

Telefon zawałowy – 505 535 489

Suwałki

ul. Marii Konopnickiej 11
16-300 Augustów

RECEPCJA
Tel: – (87) 6438181
Fax – (87) 6437060
e-mail: recepcja@szpitalprocardia.pl

Telefon zawałowy – 608 677 958